Om bøger & læremidler

både på papir og i digital form ...

Kort om vores fagbøger og læremidler ...

I over 100 år har vi udgivet i tusindvis af fagbøger og læremidler på papir. Teknologien har i årenes løb udviklet sig kolossalt og givet os muligheden for også at lave digitale udgivelser. Og de nye interaktive muligheder åbner op for mange nye spændende undervisnings- og læringsprocesser.

Alle kan forholde sig til, hvad en papirbog er. Men når det drejer sig om digitale udgivelser, er det ofte nødvendigt at sætte lidt flere ord på og forklare om de forskelle og muligheder, det indebærer.

E-bog: En papirbog kan udgives i en digital udgave som en pdf-fil, der ligner papirudgaven, og som blot læses på skærmen. Fordelen er, at det kan være praktisk at opbevare sine bøger digitalt, og det er nemmere at have sine bøger med sig rundt - særligt hvis man skal bruge dem både på uddannelsesstedet og hjemme.

 

webBog: En digital bog kan også være interaktiv og fungere både fleksibelt og differentieret med mulighed for dialog mellem lærer/underviser og elev/studerende. Vores egne interaktive bøger - som vi har udviklet i PRAXIS - kalder vi for webBøger.

Fordelen ved webBøger er, at de kan mange flere ting, både pædagogisk og brugermæssigt, og er langt lettere at holde opdaterede end traditionelle bøger.

En webBog indeholder typisk et afgrænset fagstof eller kernestof, som man kender det fra en almindelig papirbog, samt generelle øve- og refleksionsopgaver. Indholdet følger kendte principper fra faglig læsning, og der er fokus på læringsmål og alle væsentlige faglige begreber. En webBog indeholder desuden ordforklaringer til både faglige begreber og gråzoneord, lige som der er før-, under- og efteraktiviteter.

KØB ALLE FAGBØGER OG LÆREMIDLER I VORES WEBSHOP.

Praxis fokusområder
EUD

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag bygger videre på en over 100-årig viden og erfaring med at udvikle læremidler til de danske erhvervsuddannelser. Næste step er udviklingen af praxisOnline.dk